Wat is diabetische retinopathie?

Mensen met diabetes type 1 of diabetes type 2 hebben een te hoog suikergehalte in hun bloed. Dit veroorzaakt schade aan de bloedvaten, ook aan de kleine bloedvaatjes in het netvlies. Dit noemen we diabetische retinopathie. Veel mensen met diabetes krijgen vroeg of laat diabetische retinopathie. Bij maar liefst 80% van de patiënten is er twintig jaar na de diagnose sprake van schade aan de bloedvaatjes in het netvlies. Diabetische retinopathie ontstaat meestal in beide ogen, maar niet altijd tegelijk. 

Welke vormen van diabetische retinopathie bestaan er?

Er bestaan verschillende vormen van diabetische retinopathie. We maken onderscheid tussen: 

 • Niet-proliferatieve diabetische retinopathie. Bij deze vorm van diabetische retinopathie is de schade aan het netvlies beperkt. De bloedvaatjes rekken wat uit en er kan vocht en vet gaan lekken, wat zich deels ophoopt in het netvlies. Dit hoeft nog geen problemen te geven. 

 • Proliferatieve diabetische retinopathie. Bij deze vorm van diabetische retinopathie ontstaat er schade aan het netvlies doordat de beschadigde bloedvaatjes het netvlies te weinig zuurstof geven. Het netvlies gaat vervolgens nieuwe bloedvaatjes aanmaken. Die zijn meestal van slechte kwaliteit en lekken vocht en vet in het netvlies. Hierdoor kunnen ook bloeding ontstaan in het glasvocht (een soort gelei die de ruimte tussen de ooglens en het netvlies opvult). 

 • Diabetische maculapathie. Bij deze vorm van diabetische retinopathie lekken de bloedvaatjes vocht en vet in de macula. Hierdoor neemt het zicht onmiddellijk af. 

Wat zijn de symptomen van diabetische retinopathie?

Dit zijn de symptomen van diabetische retinopathie:

 • Wazig zien

 • Beelden zijn vervormd. 

 • Kleuren zijn minder helder. 

 • Dubbelzien. 

 • Bewegende vlekken en/of slierten zien. 

 • Nachtblindheid

 • Pijn aan de ogen. 

De ernst van de klachten hangt af van de ernst van de schade aan het netvlies. De klachten ontstaan vaak pas als het netvlies al behoorlijk is beschadigd. Het is dan ook belangrijk dat mensen met diabetes hun netvlies regelmatig laten controleren, zodat diabetische retinopathie zo vroeg mogelijk kan worden ontdekt. 

Wat is de oorzaak van diabetische retinopathie?

De oorzaak van diabetische retinopathie is een te hoog suikergehalte in het bloed. Factoren die het ontstaan van diabetische retinopathie versnellen zijn:

 • Het niet onder controle hebben van je suikerwaarden. 

 • Een hoge bloeddruk. 

 • Roken. 

Hoe ziet de behandeling van diabetische retinopathie eruit?

Het is niet altijd nodig om diabetische retinopathie meteen te behandeling. Vaak wordt eerst afgewacht hoe de klachten zich ontwikkelen. Zoals gezegd is het wel belangrijk om het netvlies regelmatig te laten controleren. Op het moment dat er een behandeling nodig is, dan kan die bestaan uit:

 • Een laserbehandeling. Door middel van een laserbehandeling worden lekkende bloedvaatjes gedicht en wordt de wildgroei aan bloedvaatjes geremd. Hierdoor wordt de afname van het gezichtsvermogen stopgezet, maar de achteruitgang van het netvlies gaat gewoon door. 

 • Vitrectomie (glasvochtoperatie). Hierbij wordt het glasvocht verwijderd en vervangen door vocht of gas. Na de operatie maakt het oog vanzelf nieuw, helder glasvocht aan. Het vocht of gas dat tijdens de operatie is ingebracht, verdwijnt dan vanzelf. Deze ingreep gaat altijd samen met een laserbehandeling om de lekkende bloedvaatjes te dichten. 

 • Injecties in het oog. Als er sprake is van lekkage van vet en vocht in de macula, dan ontstaat macula-oedeem. Hierdoor neemt het zicht snel af. Een laserbehandeling is dan meestal niet mogelijk, omdat de vochtophoping vaak te groot is. De medicijnen die worden geïnjecteerd in de ogen remmen de lekkage, waardoor een laserbehandeling soms alsnog mogelijk is. 

Onbehandelde diabetische retinopathie kan op den duur leiden tot blindheid. Overleg met je opticien, optometrist of oogarts wat voor jou de beste behandeling is. 

Kom langs en laat je ogen controleren 

Heb jij diabetes? Laat dan regelmatig je ogen controleren. Maak een afspraak bij een Pearle opticien bij jou in de buurt.