Privacy policy

Algemeen

Als Pearle de beschikking krijgt of heeft over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Pearle vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

In deze Privacyverklaring lichten wij het volgende toe:

 1. Wie zijn wij?
 2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
 3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
 4. Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen.
 5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
 6. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
 7. Internationale doorgifte van persoonsgegevens?
 8. Uw rechten
 9. Beveiliging
 10. Cameratoezicht
 11. Bewaartermijn
 12. Vragen, opmerkingen of klachten
 13. Wijzigingen

1. Wie zijn wij?

Pearle is een handelsnaam van de Brilmij Groep B.V. Brilmij Groep B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Brilmij Groep B.V. is gevestigd op de Amersfoortsestraat 84a, 3769 AM te Soesterberg.

2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen op de volgende manieren:

 • Bij het maken van een afspraak op onze website
 • Bij het invullen van uw gegevens op contact- en/of aanvraagformulieren op onze website
 • Bij een oogmeting
 • Bij een klanttevredenheidsonderzoek
 • Bij een promotionele actie
 • Bij de aankoop van een bril, zonnebril of lenzen in onze winkel

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Om te zorgen dat we onze klanten goed kunnen bedienen en zij optimaal gebruik kunnen maken van onze producten en diensten is het nodig om je persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om onze producten en diensten te leveren, het onderhouden van de klantrelatie, bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan.

Naast de verwerking van onze persoonsgegevens voor onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens ook nog voor de volgende doeleinden:

 • Verbetering van onze dienstverlening: wij verwerken je persoonsgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en/ of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
 • Klantenservice: als je contact hebt met onze klantenservice dan verwerken we je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en je vragen op te lossen.
 • Klanttevredenheidsonderzoek: soms kan het zijn dat we een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren waarvoor we je medewerking vragen. Als je meedoet verwerken we daarvoor je persoonsgegevens.
 • Terugroepactie: het komt soms voor dat we een product moeten terugroepen. In dat geval kan het zijn dat we je persoonsgegevens verwerken
 • Declaratie aan verzekeraars: indien jij een verzekering hebt afgesloten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een bril of de vergoeding van lenzen, kan er namens jou gedeclareerd worden bij de verzekeraar;
 • Fraude preventie: om fraude tegen te gaan en te voorkomen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken
 • Wettelijke verplichtingen: het kan zijn dat wij door bevoegde autoriteiten gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Wij moeten daar dan vanwege de wet aan meewerken.
 • Relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden:
 • We verwerken jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we rechtstreeks van jou hebben gekregen zoals je naam en emailadres of gegevens die we indirect via cookies ontvangen zoals jouw klikgedrag op onze website. Voor marketing en relatiebeheer maken we analyses en profielen. Zo kunnen we jouw huidige producten bij ons  combineren met gegevens over jouw bezoek aan onze website, zodat we voor jou relevante informatie kunnen tonen. Als je cookies accepteert, dan kunnen wij bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen tonen via banners op onze website.
 • Ook gebruiken we deze profielen voor marketingberichten, bijvoorbeeld om je te informeren over een product van ons.  Je kunt overigens altijd bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor analyses.
 • We gebruiken ook diensten van adverteerders om advertenties op externe websites te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep of met een bepaald profiel. We delen nooit persoonsgegevens van individuele klanten met zo’n adverteerder.
 • We verwerken jouw gegevens samen met aanbieders van sociale netwerkdiensten als je bijvoorbeeld commentaren, video’s, foto’s, likes en openbare berichten plaatst op onze social media bedrijfspagina’s of commentaren plaatst op een niet door ons beheerde website of sociaal netwerk. We gebruiken je gegevens voor het plaatsen van een reactie of het delen van informatie. Voor de verwerking van de gegevens door de aanbieder van sociale netwerkdiensten verwijzen we je naar de website van deze aanbieders.

4. Juridische grondslagen

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: voor sommige verwerkingen vragen we vooraf je toestemming. Mocht je deze toestemming weer willen intrekken dan kan dat altijd op dezelfde wijze als hoe je de toestemming hebt verleend of door een mail te sturen naar: dpo@grandvisionbenelux.com
 • De uitvoering van een overeenkomst: in het kader van het kopen van een product of dienst van ons dan verwerken we je persoonsgegevens voor zover we dit nodig hebben voor de levering van onze producten of diensten.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting: soms zijn wij bij wet verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken.
 • Gerechtvaardigd belang: de privacywetgeving kent als grondslag ook het gerechtvaardigd belang. Deze grondslag gebruiken wij alleen als we geen onrechtvaardige inbreuk maken op jouw privacy. Deze grondslag gebruiken wij bij onze direct marketing acties om voor jou relevante en gerichte aanbiedingen te kunnen doen. We gebruiken die gegevens ook voor het (beperkte verzekeringsinformatie (zoals wanneer je in aanmerking komt voor een (nieuwe) vergoeding en hoeveel je moet bijbetalen bij de aankoop van een nieuwe bril), opstellen van een klantprofiel op basis van je aankoophistorie , klikgedrag in e-mails en bezoekgedrag op deze website.

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Identificatiegegevens:

 • naam, adres, postcode, woonplaats en woonland;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;

Aankoopgegevens:

 • bankrekeningnummer;
 • betalingen (wettelijke verplichting in verband met boekhouding);
 • aankoophistorie;
 • verleende kortingen;
 • aantekeningen van klachten en/of gesprekken;
 • klantnummers;
 • bij het declareren met de zorgverzekeraar: verzekeringsgegevens, wij verwerken jouw verzekeringsgegevens (type polis, looptijd en verzekeraar) om te kunnen declareren en om je te informeren als je in aanmerking komt voor een nieuw (verzekerbaar) product;
 • bij het uitvoeren van een oogtest: gezondheidsgegevens, zoals bijzonderheden van de door jouw gezondheidsdeskundige of arts aan jou voorgeschreven recepten die nodig zijn om een oogtest uit te voeren en/of gegevens die uit oogtesten zijn voortgekomen.

Als u op onze website komt, zullen wij bij toestemming bepaalde gegevens van u verzamelen en opslaan in onze serverlogs en in cookies; cookies zijn kleine bestanden die wij naar uw computer sturen als u onze website bezoekt. Met deze gegevens kunnen wij u niet rechtstreeks identificeren. Het zijn gegevens over wat u op onze website doet, zoals de pagina's waarop u hebt gekeken, de datum en het tijdstip waarop u dat deed, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparatuur (hardware model, versie besturingssysteem, unieke apparaat identificatie, internetprotocoladres, hardware-instellingen, type browser, browsertaal), datum en tijdstip van uw verzoek en de doorverwijzings-URL.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Brilmij verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy verklaring.

6. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Het kan zijn dat we jou persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers).  Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van  toestemming, een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Ook delen wij in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens met andere ondernemingen binnen de Brilmij Groep. Als je klant bent van één van onze ondernemingen, zien we je namelijk ook als klant van de groep van ondernemingen van Brilmij Groep B.V.

Aangezien Pearle samenwerkt met diverse derde partijen is er voor gekozen niet al deze bedrijven specifiek te benoemen in deze Privacy Verklaring. Pearle maakt geen geheim van de bedrijven die zij inschakelt. Een lijst van door ons ingeschakelde derde partijen is op te vragen via dpo@grandvisionbenelux.com.

7. Internationale doorgifte van persoonsgegevens?

Ons standpunt is om zo weinig mogelijk gegevens buiten de EER te delen. In de uitzonderlijke gevallen dat dit wel gebeurd hebben wij de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

8. Uw rechten

Onder de AVG heb je verder de volgende rechten:

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • overdracht van gegevens;
 • bezwaar maken of intrekken van toestemming;

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen aan: Pearle Opticiens t.a.v. Klantenservice Postbus 77 3769 ZH Soesterberg of via het online contactformulier. Na verificatie van uw identiteit en de criteria voor de toepasselijkheid van de rechten van de betrokkene, zullen wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om aan het verzoek te voldoen, tenzij dit volstrekt onredelijke maatregelen vereist (bv. technisch of organisatorisch vrijwel onmogelijk of uiterst kostbaar). Wij kunnen weigeren verzoeken te behandelen die onredelijk repetitief of systematisch zijn.

9. Beveiliging

Pearle doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van je persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vragen we je om contact met ons op te nemen via ons online contactformulier.

10. Cameratoezicht

Pearle maakt gebruik van cameratoezicht voor de veiligheid, beveiliging en bescherming van eigendommen. Er worden alleen beelden verzameld, er vindt geen match plaats met persoonlijke identificatiegegevens, tenzij dit wettelijk verplicht is voor onderzoek. Beelden van het cameratoezicht worden maximaal vier weken bewaard, daarna worden ze gewist. Het gebruik van bewakingscamera's, beheer van IT-apparatuur, toezicht en geschillenbeheer is noodzakelijk om de legitieme belangen van Pearle te beschermen voor de beschreven doeleinden.

Als betrokkene hebt u het recht om de rechten uit te oefenen die in deze Privacyverklaring onder punt 8 “uw rechten” worden beschreven.

11. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen de informatie die wij bewaren regelmatig herzien en wanneer er niet langer een wettelijke of zakelijke noodzaak is om deze te verwerken, zullen wij de persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

Om Pearle te beschermen tegen eventuele juridische claims of om te reageren op mogelijke vragen, kunnen bestanden worden opgeslagen in back-ups of in de archieven in functie van de toepasselijke verjaringstermijnen. Deze gearchiveerde kopieën zullen alleen worden gebruikt als dit strikt noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en kunnen in dergelijke situaties worden gedeeld met juridische adviseurs.

 • (Niet medische-) klantgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.
 • Voor (medische) gegevens (zoals resultaten van oogmetingen testen) die zijn verwerkt op basis van de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst geldt een wettelijke termijn van 20 jaar;
 • Voor fiscale documenten, waaronder facturen, geldt een wettelijke termijn van 7 jaar;
 • Voor camerabeelden: maximaal 4 weken, tenzij een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval bewaart Pearle de camerabeelden tot het incident is afgehandeld.

12. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Pearle  dan kan je per e-mail contact opnemen met onze  Privacy Officer  via dpo@grandvisionbenelux.com.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen een verwerkingen van je persoonsgegevens door ons. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen

Pearle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is geldig vanaf 1 mei 2023.