Vuurwerkonderzoek

In december 2019 heeft Pearle onderzoek gedaan onder 1000 jongeren tussen 10 en 18 jaar naar hun gedrag omtrent vuurwerk. Hieronder lees je de de belangrijkste uitkomsten:

  • Maar liefst 17% van de jongeren geeft aan dat zij of iemand die ze kennen te maken kreeg met oogletsel door vuurwerk. De kans dat vuurwerk precies in je ogen terechtkomt, is dus zeker niet nihil.

  • Bijna driekwart van de jongeren is tegen een landelijk vuurwerkverbod, maar is wel vóór vuurwerkvrije zones.

  • Bijna een kwart van de jongeren draagt geen vuurwerkbril uit schaamte.

  • Vooral jongens vinden dat een vuurwerkbril écht niet kan. Met name jongens tussen 15 en 17 jaar vinden dat ze voorzichtig genoeg zijn en ruim een derde van die groep steekt vuurwerk af zonder vuurwerkbril.

  • Bijna driekwart van de jongeren vindt dat de vuurwerkbril verplicht moet worden.